เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ น้ำหยดราชบุรี ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 20 กรัม/กระป๋อง
จำนวน (โดยประมาณ) : 6000 เมล็ด
ปริมาณการใช้(โดยประมาณ) : 2 กระป๋อง/ไร่

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม