มะเขือเทศเชอร์รี่ ทับทิมแดง ตรา ที2021

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

บรรจุ 280 เมล็ด