มะเขือพวงไร้หนาม หยกสยาม ตรางอบทอง

บริษัท ที.เอส.เอ จำกัด

บรรจุ 10/50 กรัม

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย