มะระ89 ป้ายแดง ตรางอบทอง

บริษัท ที.เอส.เอ จำกัด

น้ำหนัก : 100 กรัม/กระป๋อง