มะระจีน วสันต์ ทีเอ255 ตรา ดอกแดง

บริษัท :  ดอกแตง

บรรจุ : 100 กรัม/กระป๋อง