ฟังกูราน โอเอช คอปเปอร์ ไฮดอรกไซด์ ยาเชื้อรา สารป้องกันโรคพืช ตราโซตัส

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง