ฟลอร์แบคเอฟซี บาซิลลัส ทูริงเยนซิส ตราแพลนเตอร์

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด