พีทมอส ดินเพาะเมล็ด

  พีทมอส ดินเพาะเมล็ด 

  พีทมอส ดินเพาะเมล็ด 

  รายละเอียด : เป็นซากพืช (อินทรีย์วัตถุ) ซึ่งทับถมใต้ความชื้น

  • ส่งเสริมให้เมล็ดพืชงอกดีขึ้น
  • รากและต้นเจริญเติบโตได้ดี
  • พีทมอสกักเก็บความชื้นได้ดี
  • ส่งผลถึงอัตรางอกที่มากขึ้น
  • พีทมอสมีสารอาหารอ่อนๆ เพื่ออนุบาลต้นอ่อนให้รากแข็งแรง

  มีสภาพเป็นกลาง (มีค่า PH เป็นกลาง)  ทำให้ต้นอ่อนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา

  บรรจุ : 1 กก./ถุง

  หมวดหมู่: