พาแดน 50 เอสพี คาร์แทป ไฮโดรคลอร์ไรด์ 50% ตราพระอาทิตย์

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 100 กรัม/ซอง