พอสซ์ คาร์โบซัลแฟน 20% ตราเอฟ.เอ็ม.ซี(FMC)

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก :100/500/1000 มิลลิกรัม/ขวด