พริก เพชรมงคล ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม / กระป๋อง