พริกหอม กาญจน์ ตราตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง

บริษัท ตะวันต้นกล้า