พริกหนุ่มเขียว จอมทอง 2 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 20 กรัม / กระป๋อง


อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม