พริกขี้หนู เพชรดำ ตรา ศรแดง

พริกขี้หนู เพชรดำ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู เพชรดำ ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู เพชรดำ ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ ตราศรแดง พริกขี้หนู คุณสมบัติ ต้นสูง

ทรงพุ่มกว้างปานกลาง ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียวเข้ม ผลยาว ผลสุกสีแดงสด ติดผลดกต้นแข็งแรงทนทานโรคทางใบเหมาะสำหรับปลูกในฤดูฝน

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม / กระป๋อง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วันหลังย้ายกล้า