พริกขี้หนู เพรชยอดสน ตรา ไก่

บริษัท : ตรา ไก่

ขนาด : บรรจุ 20 / 50 กรัม/กระป๋อง