เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท 2 ตราศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 50 กรัม/กระป๋อง
จำนวน (โดยประมาณ) : 11000 เมล็ด
ปริมาณการใช้(โดยประมาณ) :
1 กระป๋อง/ไร่ (แบบย้ายกล้า)
2 กระป๋อง/ไร่ (แบบหว่าน)

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม