ผักบุ้งจีน สุโก๊ย ตรา กบดำกบแดง

บริษัท เอกะ ฮอร์ติโปร ( ตรา กบดำกำแดง)

น้ำหนัก : 1000 กรัม/ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม