ผักชี สายสมร ตรา ศรแดง

บรรจุ 350 กรัม 

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง