ผักชี พูนทรัพย์ ตรา เจียไต๋

น้ำหนัก : 500 กรัม 

บริษัท เจียไต๋