เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม แกรนด์แรปิดส์ ตราเจียไต๋

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 400 กรัม/กระป๋อง
จำนวน (โดยประมาณ) : 280000 เมล็ด

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย