ผักกาดขาวใหญ่ พันธุ์ PAI-TSAI 427 ตรา สิงห์โต

ขนาดบรรจุ  70 กรัม

บริษัท        พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด (ตรา สิงห์โต)