ปุ๋ยเเกล็ดเวสโก้20-20-20 +TE ตรา wesco

บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด ( ตรา เวสโก้ )

ขนาดบรรจุ   1 กิโลกรัม