ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้30-20-10+TE ตรา wesco

บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด ( ตรา เวสโก้ )

ขนาดบรรจุ   1 กิโลกรัม