ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้10-52-17+TE ตรา wesco

บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด ( ตรา เวสโก้ )

ขนาดบรรจุ   1 กิโลกรัม