ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้0-52-34 ตรา wesco

บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด ( ตรา เวสโก้ )

ขนาดบรรจุ   1 กิโลกรัม