ปุ๋ยออสโมโค้ท 13-13-13 ละลายช้า เร่งต้น เร่งดอก ตราโซตัส

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัทผู้ผลิต : ตรา โซตัส

น้ำหนัก :  1 กิโลกรัม / ซอง