บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ ตรา ศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ ตราศรแดง เมล็ด บวบเหลี่ยม ตราศรแดง บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ

คุณสมบัติ คอผลใหญ่ ปลูกง่าย ขายคล่อง จุดเด่น ผลยาว แตกแขนงดี คุณภาพดี ต้นแข็งแรง ลูกดก สม่ำเสมอ ผลสีเขียวเข้ม ทนการขนส่งได้ดี

ผู้ผลิต ตรา ศรแดง

ผลยาวตรง 40-45 ซม.

การเก็บเกี่ยว 38-42 วันหลังหยอดเมล็ด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม