บวบงู อนาคอนดา 02 ตราตะวันต้นกล้า

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

บริษัท แอ๊ดว้าน ซีดส์ จำกัด

บรรจุขนาด 20 กรัม