ถั่วฝักยาวเขียว ดกโกลด์ ตรา ศรแดง

ถั่วฝักยาว เขียวดกโกลด์

น้ำหนัก (บรรจุ) : 500 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม