ถั่วฝักยาว ลําน้ำชี ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : 500 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม