ถั่วฝักยาว รังสิต ตราดอกแตง

น้ำหนัก : 500 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม