เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์ ตราศรแดง (ถั่วเส้น)

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก (บรรจุ) : 500 กรัม/กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม