จิ๊บโต้-2 จิบเบอเรลลิน เร่งดอกตัวผู้ ยืดผล สร้างเนื้อ ตรา ลูกโลกพาโต

ตรา ลูกโลกพาโต

ขนาด : บรรจุ 100 มิลลิลิตร / ขวด