คาร์เบนดาซิม  คาร์วิน ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราสิงห์เทพ

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

บริษัท สิงห์เทพวัฒนา จำกัด