คลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน เดอะ เดครัส ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราสิงห์เทพ

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด