ข้าวโพด เขียวหวาน35 ตรา กรีนโกลบอลซีดส์

บรรจุ 1000 กรัม 

บริษัท กรีน โกลบอล ซีดส์ จำกัด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม