ข้าวโพด สวีทไวท์25 ตรา ศรแดง

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

ข้าวโพด สวีทไวท์25 ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด สวีทไวท์ ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สวีทไวท์25 ตราศรแดง ข้าวโพดข้าวเหนียว สวีทไวท์25

ตราศรแดง จุดเด่น นุ่ม หวาน โตเร็ว ต้นแข็งแรง ฝักยาวใหญ่ ผลผลิตสูงแข็งแรง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 1 กิโลกรัม / ถุง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม