ข้าวโพดหวาน ไฮ-บริกซ์ 33 ตราแปซิฟิค

บริษัท แปซิฟิค ซีดส์ จำกัด

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม