ข้าวโพดหวาน เจียไต๋ 1 ตราเจียไต๋

บริษัท : เจียไต๋

น้ำหนัก : 200 กรัม/ซอง