ข้าวโพดหวาน จัมโบ้สวีท ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 1 กิโลกรัม / ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม