เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ไฮ-บริกซ์ 33 ตราแปซิฟิค

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ถุง
จำนวน (โดยประมาณ) : 8000 เมล็ด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม

หมวดหมู่: