ขึ้นฉ่าย นวลจันทร์ ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต ตรา ศรแดง 

น้ำหนัก : บรรจุ บรรจุ 350 กรัม / กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม