กะหล่ำดอก โดม ตรากระทง ต้นใหญ่ ดอกขาวสวย

ขนาดบรรจุ  100 กรัม

บริษัท ซันเทค เทรดดิ้ง จำกัด  (ตรา กระทง)