แสดง 1–18 จาก 23 รายการ

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ซานติส อะเซทามิพริด ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เซฟวิน85 คาร์บาริล ตราโซตัส

สารป้องกันกำจัดแมลง(แมลง)

ไอร์โซ่ ไทอะโคลพริด24% ตราลูกโลก

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

โกลแรง เฟนโทเอต 50% ตราหัวเสือลูกโลก

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ช้างนา ฟีโนบูคาร์บ 50% ตราช้างลูกโลก

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เอ็กซอล สไปนีโทแรม 12% ตราDOW(โซตัส)

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

พอสซ์ คาร์โบซัลแฟน 20% ตราเอฟ.เอ็ม.ซี(FMC)

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ฮุค ไซเพอร์เมทริน 35% ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ไฟซ์ไนซ์ ฟิโพรนิล 5% ตราคูชั่น

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เปเป้ โพรฟิโนฟอส 50% ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ต็อดติ (อะบาเมกติน 1.8%) ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

สตาร์เกิล จี (ไดโนทีฟูแรน 1%) ตราโซตัส

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

แอสเซนด์ (ฟิโพรนิล 5%) ตรา BASF