แสดง 1–18 จาก 30 รายการ

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อะซอกซีสโตรบิน 25% ตรานกอมตะ

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

พอสซ์ คาร์โบซัลแฟน 20% ตราเอฟ.เอ็ม.ซี(FMC)

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สกอร์ ไดฟีโนโคนาโซล 25% ตราSyngenta

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อมิสตา อะซอกซีสโตรบิน 25% ตราSyngenta

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อลิซ ไดฟีโนโคนาโซล 25% ตรานกอมตะ

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ฮุค ไซเพอร์เมทริน 35% ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ไฟซ์ไนซ์ ฟิโพรนิล 5% ตราคูชั่น

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

เดซิส เดลทาเมทริน 3% ตราไบเออร์ (Bayer)

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

อูดิ (คลอร์ไพริฟอส 40%) ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

ต็อดติ (อะบาเมกติน 1.8%) ตราแพลนเตอร์

สารป้องกันกำจัดแมลง(หนอน)

สตาร์เกิล จี (ไดโนทีฟูแรน 1%) ตราโซตัส

สารป้องกันกำจัดวัชพืช

อาทราซีน 80 ตรา AGSIN

สารป้องกันกำจัดวัชพืช

เรด ไดยูรอน 80 ตราปีศาจ

สารป้องกันกำจัดวัชพืช

มีนแม็ก อามีทรีน 80% ตราเจียไต๋