เมล็ดพันธุ์แตงกวา

แตงกวา เด่ยชัย ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แตงกวา สปีดแม็ก ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

มะเขือพวงมณี ตรา ศรแดง 20 กรัม

เมล็ดพันธุ์ ผักชี

ผักชี สายสมร ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ถั่วพู

ถั่วพู กำแพงแสน ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ ผักชี

ผักชี สายพิรุณ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง ประกายเพชร ตรา ศรแดง