เมล็ดพันธุ์ กระหล่ำดอก

กะหล่ำดอก ไวท์บารอน ตรา รถถัง

เมล็ดพันธุ์ กระหล่ำดอก

กะหล่ำปลี ตรา รถถัง

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาวลำน้ำเพชร ตรา รถถัง