เมล็ด กระเจี๊ยบ

เมล็ด กระเจี๊ยบ คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ศรแดง เจียไต๋ ตราใบไม้