เมล็ดแฟง

เมล็ดแฟง คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ตราศรแดง ตราเจียไต๋ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

แฟง เพชรมณี ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แฟง สะพายเพชร ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แฟง ปิ่นแก้ว ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แฟง ปิ่นทอง ตรา ศรแดง