เมล็ดฟักทอง

เมล็ดฟักทอง คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น

ฟักทอง ทองอำพัน 346 342 , ทองอำไพ 425 426 , ทองคำ 433 , ศรีเมือง ตราเจียไต๋

ฟักทอง ข้าวตอก , ประกายทอง , ประกายเงิน , อัสนี ตราศรแดง

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศไทย

ซื้อเลย

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง ประกายเพชร ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง อัสนี ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ศรีเมือง16 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง ประกายทอง ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง ประกายเงิน ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำไพ426 ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำไพ 342 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำไพ 425 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองอำพัน 346 ตราเจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

ฟักทอง ทองคำ 443 ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

ฟักทอง ข้าวตอก 573 ตรา ศรแดง